Pallet hợp kim nhôm

  • Aluminum Alloy Pallet

    Pallet hợp kim nhôm

    1. Pallet nhôm _ vật liệu cho vật liệu hợp kim nhôm, sự phát triển của nó phù hợp với yêu cầu của xã hội Nó có thể được tái chế và tái sử dụng.
    2. Đáp ứng cho nhiều môi trường áp dụng khác nhau, thuận tiện và sạch sẽ, không dễ sinh vi khuẩn.
    3. ht của chúng tôi của smg | e productI là Ii9ht, và theIoad đáp ứng các yêu cầu. So wlth the stee | matena | , trọng lượng của cùng một thông số kỹ thuật 1 chỉ bằng một phần ba trọng lượng của chúng.