Sản phẩm nhôm công nghiệp thực phẩm đông lạnh

  • Frozen Food Industry Aluminum Products

    Sản phẩm nhôm công nghiệp thực phẩm đông lạnh

    Các sản phẩm làm từ nhôm tấm chịu lực nguyên tấm. Thời gian cấp đông nhanh hơn khoảng 20 phút so với các vật liệu khác, giúp nâng cao hiệu quả làm việc. Sản phẩm có hiệu suất môi trường cao, nguyên liệu thô có thể được tái chế. Quy cách và kích thước hộp cấp đông kéo dài, thủ công có thể được tùy chỉnh theo nhu cầu của khách hàng.